Monday May 16, 2022

Aktive Fredrikstad | På tur med Maya Nielsen

AKTIVE FREDRIKSTAD: Hvordan skal vi få flere mennesker i Fredrikstad til å bli mer aktive, enda oftere? Programleder Anne Skauen i Aktive Fredrikstad går tur med noen av byens ledere og spør hva de kan gjøre. I dag går turen med Maya Nielsen

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2022 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320